Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Środki zagęszczające

Oferujemy zagęszczacze PIONIER NP 37G, NP 37K i NP 37S. Mają one charakter hydrofilowy, są proste w użyciu i mogą być wprowadzone do zagęszczanych wyrobów w temperaturze pokojowej. Najczęściej stosowanym jest PIONIER NP 37G, który
w odróżnieniu od dwóch pozostałych nie wymaga neutralizacji zasadą.

 

Tabela 1. Zagęszczacz PIONIER NP 37G


Określenie chemiczne poli(akrylan sodowy)
Określenie CTFA sodium carbomer
Numer CAS 9003-01-45
Wygląd biały, higroskopijny proszek
Zapach bezwonny, do lekkiej woni octowej
Odczyn pH 0,5% żelu wodnego  6,0 - 7,5

Lepkości żeli w mPas (cP), mierzone w 25oC

wiskozymetrem Brookfielda RVT przy 20 obr/min.

stęż. 0,2%: 15000 - 25000*

stęż. 0,5%: 35000 - 55000**

   

wrzeciona wiskozymetru: * -6, ** -7

 

 

Zastosowanie

Zagęszczacze PIONIER NP 37 służą w pierwszym rzędzie do podniesienia lepkości preparatów kosmetycznych
i farmaceutycznych zawierających wodę. Niewielki dodatek zagęszczaczy pozwala uzyskać preparaty o wysokiej oraz stabilnej lepkości i w sposób nieskomplikowany regulować końcową lepkość preparatu. Dodatek zagęszczacza poprawia też stabilność gotowego produktu i czyni jego lepkość w mniejszym stopniu zależną od temperatury.

Zagęszczacze PIONIER NP 37 korzystnie kształtują lepkość m.in. następujących wyrobów:

  • preparatów przeciwsłonecznych o konsystencji ciekłej lub kremów
  • preparatów ochronnych do rąk
  • kremów do twarzy i ciała
  • kremów i utrwalaczy do fryzur
  • środków do i po goleniu
  • preparatów make-up
  • środków do czyszczenia zębów
  • maści zawierających wodę

 

Zalecenia przetwórcze

Żele wytwarza się przez dodatek zagęszczaczy PIONIER NP 37 do wody i mieszanie wszystkich składników szybkoobrotowym mieszadłem. Pęcznienie zagęszczacza przyspieszają: lekkie ogrzanie mieszaniny oraz zwiększenie szybkości obrotowej mieszadła.

Podczas wytwarzania emulsji, by przeciwdziałać kluszczeniu zagęszczacza, zaleca się możliwie najdokładniejsze zdyspergowanie zagęszczacza PIONIER NP 37 w składniku olejowym, przed dodaniem fazy hydrofilowej (wody)
i prowadzenie dalszego mieszania składników w homogenizatorze lub przez ucieranie. W razie braku homogenizatora, czy urządzenia ucierającego, należy wstępnie sporządzić z zagęszczacza i wody żel, który następnie przy pomocy mieszadła przetwarza się ze składnikiem olejowym na emulsję.

Uwaga:

Zagęszczacze PIONIER NP 37 są, jak większość hydrofilowych regulatorów konsystencji, wrażliwe na działanie elektrolitów, które powodują mętnienie żeli i spadek ich lepkości. Stąd zaleca się stosowanie wody wolnej od elektrolitów (soli), a dodatek substancji wodorozpuszczalnych do preparatów z dodatkiem zagęszczaczy winien być poprzedzony testem oddziaływania tych dodatków na zachowanie się żeli sporządzonych w oparciu o zagęszczacze PIONIER NP 37.