Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Bazy farmaceutyczno-kosmetyczne

Skład baz PIONIER jest dobrany w taki sposób, by stosując zalecane receptury, zachować właściwe zależności między wodą, olejem i emulgatorem. Nie wyklucza to wprowadzenia niewielkich ilości innych składników bez naruszenia stabilności emulsji.

Bardziej zasadnicze korekty recepturowe przy stosowaniu baz Pionier są możliwe. Warunkiem jest jednakże, by o ilość wprowadzanych dodatkowych składników hydrofilowych, zmniejszać ilość wody.W przypadku wprowadzenia większych ilości dodatków lipofilowych, korekta receptury jest bardziej złożona, gdyż ilość i jakość takich składników wpływa istotnie na stabilność emulsji oraz zdolność dyspergowania składnika olejowego.

W tabeli 1 zestawiony jest podstawowy zakres zastosowań baz PIONIER, podczas gdy tabela 2 zawiera zestawienie ogólnych właściwości baz PIONIER i ich kierunków zastosowań.

Tabela 1. Zakres zastosowań baz PIONIER

Kierunek zastosowań Rodzaj i typ bazy 
  O/W W/O

mleczko

lotion

PIONIER 1053

PIONIER KH 0024

PIONIER 1533

PIONIER PIAH

krem

maść

PIONIER OEWA II

PIONIER FTK

PIONIER WWH

PIONIER WWH/N

PIONIER KWH

PIONIER MAA

PIONIER SVE

 

Tabela 2. Charakterystyka i kierunki stosowania baz PIONIER

Typ bazy Charakterystyka Kierunki zastosowań (dostępne recepty)
SVE Baza dla popularnych kremów do rąk i twarzy Kremy W/O o stałej konsystencji
WWH-soft Hydrofilowa, wielokierunkowa baza dla maści i kremów W/O, do sporządzania miękkich, błyszczących i łatwo rozprowadzających się produktów Miękki krem W/O
o połyskującym charakterze
WWH-N Podobna do bazy WWH-soft, lecz przeznaczona do wytwarzania produktów o bardziej stałej konsystencji Krem W/O o stałej konsystencji

KWH-soft

KWH-soft/AP

Podobna do bazy WWH, lecz przeznaczona do wytwarzania emulsji na zimno. Uzyskane emulsje wykazują wysoką stabilność w podwyższonych temperaturach.

Odmiana z dodatkowym oznaczeniem AP przeznaczona jest do stosowania w aptekach, emulgowanie składników kremów może odbywać się w moździerzu

Krem W/O
o delikatnie połyskującym charakterze

Krem na dzień

MAA Baza do maści i kremów zawierająca alkohole woskowe Maści: bezbarwna
i z dodatkiem wody
OEWA II Hydrofobowa baza O/W ogólnego zastosowania Lekki krem O/W
FTK Kationowa baza dla kremów, pozwalająca na uzyskanie produktów łatwo rozprowadzających się na skórze, przy zachowaniu długo odczuwalnego efektu pielęgnacyjnego Lekki krem O/W
na noc
PIAH Hydrofilowa baza dla mleczek pielęgnacyjnych, dla cer suchych, wrażliwych i starzejących się Lotion pielęgnacyjny
1533 Podobna do bazy PIAH lecz przeznaczona do wytwarzania emulsji na zimno

Lotion pielęgnacyjny

Mleczko W/O do samoopalania

1053  Baza ogólnego zastosowania do emulsji wytwarzanych na zimno i do wytwarzania emulsji szczególnie lekkich Lekki totion O/W

 

OLEO-ŻEL PIONIER PLW

Oleo-żel PIONIER PLW jest surowcem wazelinopodobnym o bardzo stabilnych właściwościach, szczególnie lepkości, zmieniających się niewiele w zakresie temperatur od -25 do + 75 oC.

W stosunku do białej wazeliny ma szereg zalet, wśród których wyróżnić można:

 • wyższą czystość
 • szybszą migrację składników odżywczych czy leczniczych zawartych w leku czy środku kosmetycznym, opartym na Pionier PLW
 • łatwe rozprowadzanie po skórze bez konieczności wywierania większego nacisku
 • atrakcyjny wygląd
 • łatwość przetwórstwa w temperaturach otoczenia (ok. 20oC)
 • jest fizjologicznie obojętny
 • nie drażni skóry ani błon śluzowych

PIONIER PLW stanowi wysoce jednorodną, żelopodobną, opalizującą i obojętną zapachowo bazę maści. Będąc substancją wazelinopodobna, w przeciwieństwie do wazeliny, która ze zmianą temperatury zmienia swą konsystencję, PIONIER PLW
w zakresie 0-70oC praktycznie nie zmienia konsystencji w ogóle.

PIONIER PLW jest substancją neutralną, dobrze znoszącą się z lekami, umożliwiającą dogodniejszą niż wazelina, dyfuzję leków w głąb skóry, co powoduje, iż znajduje szerokie zastosowanie w wytwarzaniu preparatów farmaceutycznych.

Niezmienność konsystencji oleo-żelu PIONIER PLW w szerokim zakresie temperatur, czyni z niego również atrakcyjny surowiec do kremów i innych środków kosmetycznych. Jest w tym aspekcie podstawowym surowcem baz W/O PIONIER WWH i PIONIER OWH oraz bazy O/W PIONIER OEWA. Preparaty sporządzone w oparciu o te bazy, nie wykazują wypacania się oleju czy oddzielania się wody.

Szczególna podatność tego produktu powoduje, iż znajduje on również zastosowanie jako środek pomocniczy w masażu.

Oleo-żel PIONIER PLW wytwarzany jest ze szczególnie wysokiej jakości surowców oraz takim specyficznym sposobem, by uzyskane zostały właściwości, niezbędne dla technologii stosowanych w zakładach farmaceutycznych, czy u producentów kosmetyków.

 

Tabela 3. Podstawowe właściwości oleo-żelu PIONIER PLW

Skład olej parafinowy, polietylen
Wygląd opalizujący
Gęstość w temp. 97oC   0,825 g/cm3
Lepkość w temp. 99o 70 cSt
Temp. kropienia (wg Ubbelohdego) 86oC
Temp. zestalenia na rotującym termometrze 71oC
Współ. załamania światła 1,4815
Odczyn pH 7,0
Wartość graniczna rozmnażalnych zarodków < 100/g lub ml

Wśród nich jednakże:

 • żadne enterobakterie
 • żadne pseudomonas aeruginosa
 • żadne staphylococcus aureus

 

Zastosowanie oleo-żelu PIONIER PLW

 • maści
 • kremy W/O
 • kremy O/W
 • kremy do masażu
 • lotiony
 • mleczka czyszczące
 • mleczka do opalania
 • szminki do ust
 • błyszczyki do ust
 • cienie do powiek
 • środki make-up

 

Zalecenia przetwórcze

Przy wytwarzaniu preparatów hydrofobowych przyjmuje się zasadę, by nie przekroczyć temperatury 70 oC, bowiem
w temperaturach 76-80 oC oleo-żel Pionier PLW traci swoją konsystencję i podatność.

Przy wytwarzaniu preparatów hydrofilowych natomiast, z uwagi na szczególne właściwości lepkościowe oleo-żelu Pionier PLW, konieczne jest ogrzanie go do utworzenia jednolitego stopu, co następuje w temperaturze 90 oC lub nieco wyżej,
a następnie wprowadzenie emulgatora
i czynnika hydrofilowego, zwykle wody, lub jej mieszaniny z dodatkami.

 

Właściwości fizjologiczne

Testy kliniczne przeprowadzone w Uniwersytecie Göttingen z grupą 50 osób obojga płci
w wieku 19-63 lat, wykazały całkowitą obojętność fizjologiczną oleo-żelu Pionier PLW. Żadna z badanych osób, stosująca preparaty zawierające oleo-żel Pionier PLW, nie wskazała obiektywnych czy subiektywnych zmian skóry. U żadnej z tych osób nie stwierdzono również takich objawów jak uczulenia, odczyny alergiczne czy podrażnienie błon śluzowych.

 

Baza wazelinowa Pionier 17110

Baza wazelinowa Pionier 17110 stanowi produkt, który charakteryzuje się konsystencją niskolepkiej wazeliny. Baza może być stosowana jako maść natłuszczająca bez żadnych dodatków oraz jako podstawowy składnik maści po uzupełnieniu jej substancjami czynnymi, zapachowymi czy stabilizującymi. W kombinacji z emulgatorami i wodą może stanowić surowiec do wytwarzania kremów.

Tabela 4. Właściwości fizyczne

Konsystencja mazista niskolepka
Barwa wg ASTM < 0,5
Barwa (celka Lovibond 2ń) < 1,0 y
Temp. zestalania w oC 45 - 50
Penetracja w temp. 25oC w mm/10 180 - 260
Lepkość w temp. 100oC w mm2/s 5 - 7

 

Zastosowanie

 • wytwarzanie maści, m.in. nagietkowej
 • natłuszczanie krowich wymion w czasie dojenia
 • warstwa ochronna skóry dłoni

 

Cechy jakościowe

Baza odpowiada wymaganiom farmakopei DAB 10, BP 1993 i USP XXIII.

 

PRZEZROCZYSTE ŻELE OLEJOWE PIONIER 11100

Podstawowym składnikiem przezroczystych żeli Pionier 11100 jest olej parafinowy
o czystości farmaceutycznej (paraffinium liquidum wg INCI), odpowiadający wymaganiom Ph. Eur., USP, Farmakopei Polskiej V.

Efekt zwiększenia lepkości oleju parafinowego powoduje drugi zasadniczy składnik tych żeli, uwodorniony kopolimer styren/izopren (hydrogenated styren/isopren copolymer wg INCI), klasyfikowany według określenia technicznego jako kauczuk termoplastyczny. Ilość oleju parafinowego w żelach Pionier 11100 przekracza 90 %.


Tabela nr 5. Przeciętne właściwości fizyczne gatunków podstawowych

Barwa + 30 wg skali Saybolt  
Lepkość w 20oC [mPas] 10 500 30 000
Lepkość w 100oC [mm2/s 1500 -
Temp. zestalania [oC] 36 37
Granica płynięcia w 20oC [Pa] 22,5 82

Oferta obejmuje również warunki o wyższej lepkości, do 75 000 mPas, określanej po uzgodnieniu z klientem.

 

Cechy funkcjonalne

Z wyjątkiem lepkości, żele olejowe PIONIER 11100 są bardzo zbliżone w swoich właściwościach do olejów parafinowych
i mogą być stosowane do wyrobów kosmetycznych, do których wyrobu stosuje się oleje parafinowe. Wysoka lepkość żeli
w temperaturach pokojowych, kształtuje charakter sporządzanych z nich wyrobów. Żele olejowe PIONIER 11100, poza jakością farmaceutyczną, odpowiadają również wymaganiom FDA.

 

Zastosowanie

Żele PIONIER 11100 stosuje się do wyrobu szerokiego zakresu kosmetyków pielęgnacyjnych, metodami realizowanymi
w temperaturach otoczenia lub podwyższonych, kiedy są ciekłe. Należy unikać dłuższego ich ogrzewania w temperaturach powyżej 100oC, gdyż żółkną wtedy i zmieniają zapach.

 

Postać handlowa

Żele dostarczane są w opakowaniach 25 - 175 kg.