Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Cerezyny, mikrowoski i ozokeryty dla zastosowań kosmetycznych

Woski te wytwarza się współcześnie głównie z ropy naftowej. Zawierają obok węglowodorów n-parafinowych znaczący udział węglowodorów izo-parafinowych, co wpływa na ich zestalanie się do struktur drobno i mikrokrystalicznych. W wytwarzaniu kosmetyków, niżej topiące się odmiany znajdują zastosowanie jako regulatory konsystencji kremów i maści, zaś gatunki
o wyższej temperaturze topnienia oraz twardsze, stosuje się do wytwarzania kosmetyków dekoracyjnych jak szminki, sztyfty, maskary i podobne. Woski te jako składniki kompozycji, przeciwdziałają również tworzeniu struktur grubokrystalicznych. Oprócz zastosowań kosmetycznych, mogą one też być stosowane do wytwarzania środków spożywczych i materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Tabela nr 1.

Nazwa Barwa Konsystencja Temp. kroplenia [oC] Temp. zestalania [oC] Penetracja
w 25oC [mm/10]
Lepkość
w 100oC [mPas]
O z o k e r y t y

Paracera M

 

biaława dość twarda 72 - 80 68 - 72 14 - 18 6,0 - 7,5
Paracera MW                     kość słoniowa plastyczna, twarda 76 - 84 7, - 76 22 - 32 10 - 16
Paracera MWN jasnożółta plastyczna, twarda 73 - 78 65 - 70 25 - 30 11 -14
W o s k i   s p e c j a l n e   i   t w a r d e

Paracera P

 

biała dość twarda --- 58 - 62 10 - 14 3,0 - 4,5

Paracera MM

 

biaława dość twarda 78 -84 70 - 74 16 - 20 9,0 - 10,5
Paracera C 44 jasnożółta twarda 79 - 85 --- 0 - 8 ---

Paracera W 80

biała twarda 84 - 90 76 - 81 - 13 ---
M i k r o w o s k i
Microwax LMP < 1,5* plast.-gniotliwa 66 - 72 62 - 66 20 - 30 ---
Microwax MMP < 2,0* plastyczna, twarda 74 - 80 70 - 74 19 - 26 ---
Microwax HMP < 2,5* twarda 88 - 94 84 - 88 5 - 10 ---

* barwa według skali Lovibond