Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Oleje parafinowe do celów kosmetycznych

 

Oferta zawiera następujące grupy związków:

1. Naturalne oleje parafinowe

2. Syntetyczny olej parafinowy

 

Ad. 1. Naturalne oleje parafinowe PIONIER

Farmaceutyczne oleje parafinowe PIONIER są produktami o szczególnie wysokiej jakości. Są bezwonne, bezbarwne i nie posiadają smaku. Są wolne od węglowodorów aromatycznych i odpowiadają wymaganiom wiodących farmakopei DAB, BP
i USP. Oferowane gatunki farmaceutycznych olejów parafinowych PIONIER mieszczą się w szerokim zakresie lepkości od 4 do 95 mm2/s (cSt) w 40oC.


Tabela nr 1. Właściwości farmaceutycznych olejów parafinowych PIONIER


Symbol oleju Kolor Saybold

Gęstość

w 15oC [g/cm3]

 

Temperatury [oC]

 

     

Lepkość

w 40oC [mm2/s]

 

    Zawartość  węglowodorów [%] DIN 51378 ASTM D 2140
      zapłonu zmętnienia aromat. naftowych parafinowych
  ASTM D 156

DIN 51757

ASTM D 1298

DIN 51376

ASTM D 92

DIN 51597

ASTM D 97

DIN 51562

ASTM D 445

4281 + 30 0,823 130 - 12 3,5 0 30 70
7028 P + 30 0,839 150 - 12 7,5 0 33 67
2076 P + 30 0,852 182 - 12 16,0 0 35 65
2076 N + 30 0,860 170 - 24 16,0 0 40 60
2079 P + 30 0,857 190 - 10 20,0 0 35 65
6301 P + 30 0,859 210 - 9 30,0 0 35 65
6301 N + 30 0,863 200 - 25 32,0 0 40 60
7860 + 30 0,860 220 - 9 40,0 0 34 66
2071 P + 30 0,867 266 - 9 72,0 0 33 67
2071 N + 30 0,879 225 - 24 69,0 0 39 61
2070 P + 30 0,866 250 - 9 95,0 0 33 67
6651 + 30 0,870 225 - 16 95,0 0 30 70

 

Zastosowanie

Farmaceutyczne oleje parafinowe PIONIER znajdują powszechne zastosowanie w wytwarzaniu:

 • maści bezwodnych i z zawartością wody
 • kremów dziennych, nocnych i odżywczych
 • mleczek czyszczących, pielęgnacyjnych, do rąk, do opalania oraz samoopalania
 • lotionów czyszczących, pielęgnacyjnych i do peelingu
 • olejków: dla dzieci i niemowląt, do kąpieli, do opalania i do pielęgnacji włosów
 • czyszczących chusteczek kosmetycznych i płynnych rękawiczek
 • oleo-żelu i żeli kosmetycznych

Farmaceutyczne oleje parafinowe PIONIER, stosowane są również jako pomocnicze substancje w kontrolowanych przebiegach procesów technologicznych, m.in. jako:

 • środki wiążące kurz
 • środki przeciwpienne
 • środki usprawniające odparowywanie lotnych składników
 • środki rozdzielające, przy odlewaniu produktów farmaceutycznych i słodyczy
 • środki do nadawania lekom połysku przy ich wykańczaniu jako produkty gotowe
 • dodatki do kontrolowania wilgotności leków i produktów spożywczych
 • dodatki do zmiękczania środków spożywczych i odżywek

 

 

Ad. 2. Syntetyczny olej parafinowy POLIDECEN PIONIER 0030 SYN FG

Polidecen PIONIER 0030 SYN FG jest produktem uwodornienia polidecenów, które są syntetycznymi węglowodorami, składającymi się w prawie 100% z izoparafin.

W przeciwieństwie do oleju parafinowego (paraffinum liquidum) uzyskiwanego przez destylację i rafinację ropy naftowej, jest syntezowany z etylenu przez polimeryzację do ά-decenu a dalej do polidecenu i ostatecznie owodorniony. Stanowi wysokiej czystości produkt o zdefiniowanym składzie chemicznym niewymagający rafinacji.

Tabela nr 2. Właściwości fizykochemiczne

Właściwość Jednostka Wartość typowa

Lepkość w 20oC

Lepkość w 40oC

Lepkość w 100oC

mm2/s (cSt)

60 - 85

29 - 34

5,5 - 6,2

Gęstość w 20oC

kg/m3 807 - 832

Współ. załamania światła w 20oC

  1,455 - 1,463

Punkt zmętnienia

oC < -40

Temp. zapłonu

oC > 200

Kolor wg Saybolt

  > +30

Czystość jak dla oleju parafinowego

Odpowiada wymaganiom Ph.Eur. III

 

Zastosowanie

Polidecen PIONIER 0030 SYN FG jest stosowany, w miejsce oleju parafinowego, do wytwarzania kosmetyków, zarówno białych jak i dzięki korzystnej charakterystyce lepkościowej do kolorowych oraz do leków. Nie zaobserwowano jego toksyczności, charakterystycznej dla niskolepkich olejów parafinowych, nie podrażnia skóry ani oczu, nie wywołuje uczuleń
i nie jest toksyczny ekologicznie.

 

Postać handlowa

Produkt ciekły dostarczany w pojemnikach 25-850 kg lub w cysternach.