Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Środki przeciwpienne i oleje silikonowe

Oferta zawiera następujące grupy związków:

1. Środki przeciwpienne (silikonowe) dla zastosowań technicznych

2. Środki przeciwpienne (bez silikonowe) dla zastosowań technicznych

3. Oleje silikonowe

 

Tabela nr 1. Środki przeciwpienne (silikonowe) dla zastosowań technicznych

Produkt


Charakterystyka


Zakres zastosowań/ właściwości


Antifoam

FDP

10% silikonu uniwersalny środek odpieniający dla systemów wodnych, dopuszczony przez FDA

Antifoam

AR 20

20% silikonu uniwersalny środek odpieniający dla alkalicznych systemów wodnych

Antifoam

AP 30

30% silikonu czyszczenie butelek, wytwarzanie środków czyszcząco-odtłuszczających, podatnych szczególnie w instalacjach o stale powtarzających się ruchach czyszczących ( m. in. natryskowe, zanurzeniowe, strumieniowe)

Antifoam

C 100

100% silikonu olejorozspuszczalny środek przeciwpienny dla systemów nie wodnych (oleje, rozpuszczalniki i in.)

Antifoam 

ED 5

30% silikonu koncentrat uniwersalny dla systemów wodnych, w postaci rozcieńczonej, jest długotrwale stabilny

 

 

Tabela nr 2. Środki przeciwpienne (bez silikonowe) dla zastosowań technicznych

Produkt


Charakterystyka


Zakresy zastosowań/ własności


Antifoam

E6

woski syntetyczne w oleju mineralnym środek czyszczący, dodatek do obróbki ścieków

Antifoam

6 plus

woski syntetyczne w oleju mineralnym wytwarzanie i przetwarzanie surfaktantów, alkaliczne środki czyszczące, farby emulsyjne, ścieki z kabin natryskowych

HOESCH

Entschaumer

TIP

fosforan triisobutylu w rozpuszczalniku obróbka ścieków, wodne środki czyszczące

HOESCH

JH 1901

etoksylat na bazie mieszaniny alkoholi tłuszczowych zastosowanie uniwersalne

 

 

Tabela nr 3. Oleje silikonowe

Produkt Charakterystyka Zakresy zastosowań/ własności

Silikonol 50cSt

dimetylopolisiloksany o zróżnicowanej lepkości środki: rozdzielające, hydrofobizujące, przeciwpienne, pielęgnacyjne do wytwarzania kosmetyków, smary

Silikonol 100cSt

Silikonol 150cSt

Silikonol 350cSt

Silikonol 1000cSt

Silikonol 

10 000cSt

 

Silikonol

12 500 cSt