Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Emulsje silikonowe
Produkt Określenie chemiczne Zakres zastosowań
BC 98/078  emulsja silikonowa modyfikowana organicznie farby wodorozpuszczalne, ciecze do obróbki metali

BC 99/046

wysokofunkcyjna ciecz aminosilikonowa, 100% wytwarzanie środków hydrofobujących i politur samochodowych

BC 85/124

polidimetylosiloksan z funkcyjnymi grupami aminowymi, emulsja 35% do politur samochodowych, zmiękczacz w przemyśle tekstylnym

BC 330/EPHV

polidimetylosiloksan wysokolepki (emulsja polimeryzacyjna), emulsja 35% wytwarzanie środków czyszczących, pomocniczych do prasowania oraz do pielęgnacji zwierząt (przeciwpotny, do pielęgnacji grzywy)

BC 2435

polidimetylosiloksan, wysokolepki, odporny na korozję, emulsja 35% wytwarzanie środków czyszczących, pomocniczy do prasowania oraz do pielęgnacji zwierząt (przeciwpotny, do grzywy)

BC 330/60

emulsja anionowa polidimetylosiloksany, 60% środek pomocniczy w preparatach pielęgnacyjnych, środek rozdzielający, środek poślizgowy w offsecie rolkowym