Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Kationowe związki powierzchniowo czynne

Oferta zawiera następujące grupy związków:

1.    Poliglikoetery oleiloaminy

2.    Poliglikoetery stearyloaminy

3.    Poliglikoetery kokosoaminy

 

 

Tabela nr 1. Poliglikoloetery oleiloaminy

Produkt

Stopień etoksylacji (mole)

Liczba aminowa

(mgKOH/g)

Postać dostawy (20o C)

Dziedziny zastosowań

Walloxen OA 20

2 160 ciekła emulgatory dla olejów mineralnych
Walloxen OA 100 10 80 ciekła Surfaktanty do wytwarzania kwaśnych środków czyszczących; środków pomocniczych do tkanin lub skóry. Środki pomocnicze dla farbiarstwa. 
Walloxen OA 200 20 50 pastowata

 

 

Tabela nr 2. Poliglikoloetery stearyloaminy

Produkt

Stopień etoksylacji

(mole)

Liczba aminowa

(mgKOH/g)

Postać dostawy 

(20o C)

Dziedziny zastosowań
Walloxen  STA 150 15 61 ciekła Surfaktanty do wytwarzania środków pomocniczych do: skóry, tekstyliów, barwienia. Emulgatory do klejów wodorozcieńczalnych. 
Walloxen STA 250 25 41 pastowata

 

 

Tabela nr 3. Poliglikoloetery kokosoaminy

Produkt

Stopień etoksylacji

(mole)

Liczba aminowa

(mgKOH/g)

Postać dostawy

(20o C)

Dziedziny zastosowań
Walloxen    KA50 5 133 ciekła surfaktanty do wytwarzania środków rozdzielających
Walloxen KA100 10 87 ciekła