Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Anionowe związki powierzchniowo czynne

 

Oferta zawiera następujące grupy związków

 1. Siarczany alkoholi tłuszczowych

 2. Alkiloeterosiarczany

 3. Sulfoniany oleinowe/parafinowe

 4. Benzenosulfoniany alkilowe

 5. Sulfobursztyniany

 6. Estry kwasu fosforowego

Do pobrania:

Anionowe związki powierzchniowo czynne

 

Tabela nr 1. Siarczany alkoholi tłuszczowych

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań

HANSANOL AS240

Laurylomyristylosiarczan sodu, 30%  Podstawowe związki powierzchniowo czynne oraz emulgatory do wytwarzania środków: piorących, czyszczących. 
HANSANOL AS240 A Laurylomyristylosiarczan sodu, 30%, alkal. 
HANSANOL AS240 T Laurylomirystylosiarczan trietanoloaminy, 40% 

 

Tabela nr 2. Alkiloeterosiarczany

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań
HANSANOL NS242 Sól sodowa siarczanu laurylomyristylo-(etylenoeteru)2, 27% (70%)  Podstawowe, silnie pieniące związki powierzchniowo czynne do wytwarzania środków: piorących, czyszczących. 
HANSANOL NS243 Sól sodowa siarczanu laurylomyristylo-(etylenoeteru)3, 28% (70%) 
HANSANOL NS252 Sól sodowa siarczanu dodecylo-pentadecylo-(etylenoeteru)2 26% (70%)
HANSANOL NS243 S MG Sól magnezowa siarczanu laurylomirystylo-(etylenoeteru)3, 27% (70%)  Podstawowy związek powierzchniowo czynny do wytwarzania łagodnie działających środków, np. szamponów dla niemowląt, żeli pod prysznic. 


 

Tabela nr 3. Sulfoniany olefinowe, parafinowe

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań
HANSANYL OS Sól sodowa sulfonianu olefiny C14-C16, 37%  Podstawowe, silnie pieniące związki powierzchniowo czynne do wytwarzania środków: piorących, czyszczących. 
HANSANYL OS A Sól sodowa sulfonianu olefiny C14-C16, 37% alkaliczna, bez środków konserwujących 
HANSANYL OS P Sól sodowa sulfonianu olefiny C14-C16, proszek 
HOESCH NAS60 Sól sodowa sulfonowanej parafiny, 60%  Podstawowy, pieniący surfaktant do wytwarzania ciekłych, stężonych, przyjaznych skórze środków czyszczących. 

 

 

Tabela nr 4. Benzenosulfoniany alkilowe

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań
HOESCH AE15 Sól sodowa sulfonianu dodecylobenzenu, 15%  Uniwersalne związki powierzchniowo czynne do wytwarzania ciekłych i pastowatych środków czyszczących. 
HOESCH AE30 Sól sodowa sulfonianu dodecylobenzenu 30% 
HOESCH AE50 Sól sodowa sulfonianu dodecylobenzenu, 50% 
HOESCH AT50 Sól trietanoloaminowa dodecylobenzenu, 50%  Wytwarzanie delikatnych środków piorących, płynów do zmywania naczyń, szamponów.
HOESCH ABS typ H Kwas liniowy-alkilobenzenosulfonowy z wysoką zawartością izomerów, 2 - fenylowy  Surowce do wytwarzania środków piorących i środków czyszczących
HOESCH ABS typ L Kwas liniowy alkilobenzenosulfonowy z niską zawartością izomerów 2 - fenolowych, 96% 
WALLISAP AS98 Kwas n-C10-C13 alkilobenzeno- sulfonowy 

Surfaktanty uniwersalne do wytwarzania proszkowych i ciekłych środków: piorących, czyszczących, pomocniczych dla tkanin


WALLISAP AE50 Sól sodowa kwasu n-C10-C13- alkilobenzeno- sulfonowego 
WALLISAP AT50 Sól trietanoloaminowa kwasu n-C10- C13alkilobenzeno- sulfonowego 
WALLASOL L29 Sól sodowa sulfobursztynianu C12-C16 alkoholopoligliko- loeteru  Surfaktanty do wytwarzania szamponów dla dzieci, płynów do kąpieli, łagodnych dla skóry oczyszczaczy ciekłych. 
WALLASOL DIO60 PG

Sól sodowa diizooktylosulfo- bursztynianu, zawiera glikol 1,2-propylenowy 

Szybki zwilżacz dla środków pomocniczych do: skóry, papieru, tkanin. 


WALLASOL DIO70 Sól sodowa diizooktylosulfo- bursztynianu, zawiera etanol 
WALLIPHOS LMP30 Ester fosforowy poliglikoloeteru nonylofenolu  Niskopienne zwilżacze dla obojętnych i słabo alkalicznych środków czyszczących. 
WALLIPHOS NOP90 Ester fosforowy poliglikoloeteru alkoholu C12-C16 Koemulgator dla reakcji polimeryzacji
WALLIPHOS TRP40 Ester fosforowy poliglikoloeteru alkoholu i-C13

 

Tabela nr 5. Sulfobursztyniany

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań
HOESCH DIO60 PG Dioktylosulfobursztynian sodu w glikolu 1,2-propylenowym, 60%  Szybko działające zwilżacze dla zastosowań technicznych, m.in. do wytwarzania środków do czyszczenia szyb w lecie. 
HOESCH DIO70 Dioktylosulfobursztynian sodu w etanolu, 70% 
HOESCH L29 C12-C14-alkilo(etylenoetero) 3 sulfobursztynian disodowy, 40%  Emulgator do wytwarzania szamponów dla niemowląt, płynów do kąpieli, zwilżacz dla przyjaznych skórze zmywaczy ciekłych. Tabela nr 6. Estry kwasu fosforowego

Produkt Charakterystyka chemiczna Zakres zastosowań
HOESCH TRP40 Fosforan izo-C13-alkoholopoliglikoloetyleno-eteru, 40%  Niskopienny zwilżacz hydrotropowy do wytwarzania przemysłowych środków czyszczących. 
HOESCH BP80 Na Mieszanina fosforanu laurylo-myristylopoligliko-loetylenoeteru i  fosforanu izooktylowego - sól Na  Emulgator do olejów do wiercenia i cięcia oraz przy odtłuszczaniu metali.