Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Węglowodory czyste

Węglowodory czyste

Węglowodory czyste obejmują związki alifatyczne, alicykliczne i aromatyczne.
Po wielokrotnej destylacji frakcyjnej i procesach rafinacyjnych oferowane produkty stanowią jednoznacznie zdefiniowane węglowodory o czystości co najmniej 99 %. Nadają się one do zastosowań o szczególnych wymaganiach, np. w syntezie organicznej, procesach ekstrakcyjnych, jako związki do kalibracji lub jako rozpuszczalniki w wytwarzaniu kosmetyków i leków. Oferowane produkty mogą być dostarczone w pojemnikach 20 i 60 litrowych lub w beczkach 200 l. Opakowania są fabrycznie nowe i nie podlegają zwrotowi. Szczegółowe informacje na temat każdego z produktów dostępne są po wybraniu poszukiwanego węglowodoru.

 

Węglowodory czyste alifatyczne Węglowodory czyste alicykliczne Węglowodory czyste aromatyczne
izo-Pentan  Cyklopentan  Toluen
n-Pentan  Metylocyklopentan  o-Ksylen
2-Metylopentan  Cykloheksan  m-Ksylen
3-Metylopentan  Metylocykloheksan  p-Ksylen
n-Heksan    
n-Heptan    
izo-Oktan    
n-Oktan    
n-Nonan    
n-Dekan    
n-Undekan    
n-Dodekan    
n-Tridekan    
n-Tetradekan    
n-Pentadekan    
n-Heksadekan    
n-Heptadekan    
n-Oktadekan    
n-Nonadekan    
n-Eikosan