Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Węglowodory

Oferta zwiera następujące grupy związków:

1. Węglowodory czyste

2. węglowodory o czystości technicznej, etery naftowe i benzyny

 

Ad. 2. Węglowodory o czystości technicznej, etery naftowe i benzyny

Stosowane jako rozpuszczalniki, propolenty aerozolowe zastępujące freony, jak również jako surowce do szeregu reakcji chemicznych. Mimo, iż są to surowce o czystości technicznej, odznaczają się słabym, łagodnym zapachem, znajdując zastosowanie m. in. w wytwarzaniu kosmetyków. Podane poniżej są właściwości surowców o 95 % czystości, mimo tego możliwa jest także dostawa węglowodorów technicznych o wyższej czystości. Dla eterów naftowych i benzyn lekkich przytoczono w tabeli 2 właściwości produktów typowych, aczkolwiek możliwa jest również dostawa odpowiednich produktów według wymagań jakościowych klienta.

Tabela nr 2.

Węglowodory o czystości technicznej Kolor

Gęstość w 15°C

[g/cm³]

Zakres wrzenia przy1013 mbar [°C]

Lotność
względna

Eter etylowy=1

Współczynnik
załamania
światła nD ²°
Zawartość
benzenu
[mg/kg]
(ppm )

Zawartość 
n - heksanu

[%]

(w/w)

Zawartość
węglowodorów
aromatycznych
[ % ] ( w/w )
Punkt
anilinowy
[°C]
Wartość 
testu
Kauri-butanolowego
Zawartość
siarki
[ mg/kg]
( ppm )
Pozostałość po odparowaniu
[mg/100 ml]
Temperatura
zapłonu [°C]
Prężność parw 20°C [mbar] Lepkość kinematyczna w 20°C [mm²/s]
( cSt )
 
izo-Pentan < 5 0,624 27 - 29 < 1,0 --- --- --- < 0,01 --- --- 5 < 2 < -20 569 0,35 izo-Pentan
n-Pentan < 5 0,631 36 - 38 1,0 --- --- --- < 0,01 69 27 5 < 2 < -20 409 0,39 n-Pentan
n-Heksan < 5 0,665 67 - 69 1,5 --- --- --- < 0,1 68 29 5 < 2 < -20 125 0,47 n-Heksan
n-Heptan < 5 0,688 95 - 98 2,2 --- --- --- < 0,1 70 27 5 < 2 < -4 39 0,58 n-Heptan
izo-Oktan < 5 0,696 95 - 99 2,8 --- --- --- < 0,01 79 26 5 < 2 - 10 37 0,68 izo-Oktan
n-Oktan < 5 0,708 122 - 124 8,0 --- --- --- < 0,01 73 26 5 < 5 +12 13 0,74 n-Oktan
n-Nonan < 5 0,723 145 - 150 24,0 --- --- --- < 0,03 74 26 5 < 5 +30 3,8 0,96 n-Nonan
n-Dekan < 10 0,733 166 - 170 67,0 --- --- --- < 0,03 77 25 5 < 5 +45 1,6 1,12 n-Dekan
n-Undekan < 10 0,744 189 - 194 --- --- --- --- < 0,1 80 25 5 < 5 +67 0,4 1,46 n-Undekan
n-Dodekan < 10 0,753 208 - 213 --- --- --- --- < 0,1 85 24 5 < 5 +79 0,2 1,87 n-Dodekan
n-Tridekan < 10 0,760 225 - 230 --- --- --- --- < 0,1 88 23 5 < 5 +95 0,1 2,34 n-Tridekan
n-Tetradekan < 10 0,764 244 - 249 --- --- --- --- < 0,1 92 22 5 < 5 > +110 0,03 2,85 n-Tetradekan
n-Pentadekan < 10 0,772 260 - 265 --- --- --- --- < 0,1 94 21 5 < 5 > +110 0,01 3,52 n-Pentadekan
n-Heksadekan < 10 0,775 274 - 281 --- --- --- --- < 0,1 98 20 5 < 5 > +125 0,003 4,29 n-Heksadekan
Cyklopentan < 5 0,748 46 - 48 1,4 --- --- --- < 0,01 18 --- 5 < 2 < -20 346 0,59 Cyklopentan
Metylocyklopentan < 5 0,752 70 - 73 1,7 --- --- --- < 0,01 35 --- 5 < 2 < -10 147 0,68 Metylocyklopentan
Cykloheksan < 5 0,783 79 - 81 2,5 --- --- --- < 0,05 31 --- 5 < 2 20 103 1,26 Cykloheksan
Metylocykloheksan < 5 0,773 99 -102 3,7 --- --- --- < 0,05 46 --- 5 < 2 < 0 48 0,95 Metylocykloheksan
Etery naftowe  
Eter naftowy 25/40 < 5 0,628 25 - 40 < 1,0 1,357 < 10 < 1 --- --- --- < 2 < 2 < -40 --- --- Eter naftowy 25/40
Eter naftowy 30/40 < 5 0,630 30 - 40 < 1,0 1,357 < 10 < 1 --- --- --- < 2 < 2 < -40 --- --- Eter naftowy 30/40
Eter naftowy 30/50 < 5 0,635 30 - 50 1,0 1,359 < 30 < 5 --- --- --- < 2 < 2 < -40 --- --- Eter naftowy 30/50
Eter naftowy 40/60 < 5 0,660 40 - 60 1,4 1,367 < 50 < 5 --- --- --- < 2 < 2 < -30 --- --- Eter naftowy 40/60
Eter naftowy 50/70 < 5 0,664 50 - 70 1,6 1,375 < 100 35 --- --- --- < 2 < 2 < -30 --- --- Eter naftowy 50/70
Eter naftowy 40/80 < 5 0,665 40 - 80 1,6 1,374 --- < 5 0,01 --- --- < 2 < 2 < -30 --- --- Eter naftowy 40/80
Benzyna standardowa - FAM < 5 0,698 65 -95 2,2 1,390 --- ok.10 0,1 60 --- < 5 < 1 < -20 --- --- Benzyna standardowa - FAM
Benzyna 60/80 nie zawierająca węglowodorów aromatycznych < 5 0,677 60 - 80 1,8 1,387 < 10 ok.50 --- --- --- < 5 < 2 < -20 --- --- Benzyna 60/80 niezawierająca węglowodorów aromatycznych
Benzyna farmaceutyczna wg DAB 10 (zawiera < 2% heksanu) < 5 0,650 > 75%
40 - 60
1,5 1,368 10 < 2 --- --- --- < 5 < 1 < -40 --- --- Benzyna farmaceutyczna wgDAB 10 (zawiera < 2% heksanu)
Eter naftowy do skażania < 5 0,678 do 55°C<20%
do 75°C>90%
1,6 1,373 --- ok.30 < 0,15

 

--- --- < 5 < 1 < -30 --- --- Eter naftowy do skażania