Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Dyspersje na bazie rozpuszczalnika cz.2
Produkt
Typ wosku Rozpuszczalnik

Substancja

aktywna %

Punkt topnienia

°C

 D98 

μm

 D50 

μm

Odporność na

zarysowania

Odporność na

ścieranie

Poślizg  Mat 
LUBA-print 654/D
Polietylen
Etanol
40
130 - 136
25
9

XX
XX
 
LUBA-print 654/DF2
Polietylen Etanol 20
130 - 136
16
6

XX
X  
LUBA-print 660
Polietylen
2-Propanol 
20
103 - 114
10
5
XX
 
X  
LUBA-print 693/D
Mieszanina
funkcjonalna
Butylglikol 20
104 - 114
8
3
X
XX
XX
 
LUBA-print 693/M
Mieszanina
funkcjonalna
Butylglikol 21
87 - 93
10
5
X
XX
X
 
LUBA-print 694/R
Polipropylen/
Kwas mesylowy mod.
Izoparafiny/
1-metoksy-2-propanol
15
150 - 160
23
9
 


LUBA-print 706/F
Polietylen/PTFE
Octan butylu
18
105 - 111
30
9
XX
X

XX
LUBA-print 715/A
Kopolimer EAA
Ksylen/Octan butylu/
Izobutanol

11
102 - 108
- -


X

LUBA-print 749/PM
Amid
Ksylen/
1-metoksy-2-propanol
15
147 - 153
8
3

X

X

X
LUBA-print 754 Polietylen
Etanol
40 103 - 114
20 7  
XX
XX  
LUBA-print 852/PM Poletylen
Ksylen/Octan butylu
10 130 - 136
12 6 XX
X X  
LUBA-print 852/V-2
Polietylen Węglowodory/
Octan butylu

10 130 - 136
10
3 XX
XX
X
XX
LUBA-print 887/C Carnauba Eter metylowy glikolu
dwupropylenowego (DPGME)
20 87 - 93
11 5 XX X
XX  
LUBA-print 887/H Mieszanina
funkcjonalna
Etanol 25 87 - 93
10 5 XX
XX  
Produkt
Typ wosku Rozpuszczalnik

Substancja

aktywna %

Punkt topnienia

°C

D98 

μm

D50 

μm

Odporność na

zarysowania

Odporność na

ścieranie

Poślizg Mat
LUBA-print 887/K
Carnauba
Węglowodory 
20
87 - 93
12
5
XX
X
XX
 
LUBA-print 897/PM (ND)
Carnauba 
Nafta solwentowa (ND)/
2-Propanol
10 87 - 93
7
3
XX
X
XX
 
LUBA-print 899/D-PM
Ester
1-metoksy-2-propanol 15 81 - 89
9
3
XX
X
XX
 
LUBA-print 934/G (ND)
Polietylen/PTFE
Nafta solwentowa (ND)
14 109 - 115
6 2 XX
XX
X
 
LUBA-print 973
Polietylen
Nafta solwentowa (light)/
Ksylen/Octan butylu

15 124 - 134
2
5
XX

X
XX
LUBA-print 2036/A
Polietylen
Etanol
20
130 - 136
18
6

XX
X
 
LUBA-print 3036/A
Polietylen
Etanol/2-Propanol
30
130 - 136
18 6

XX
X

LUBA-print A 620
Polietylen
Ksylen/Izobutanol
20
104 - 110
25
9
XX
XX
X
 
LUBA-print B 15/DB
Polietylen
Węglowodory/
Octan butylu

15
105 - 115
10
 5 XX
XX
X
XX
LUBA-print B 15/XB Polietylen Ksylen/Octan butylu
15 105 - 115
13 5 XX X
X
XX
LUBA-print C 10/XB
Amid
Ksylen/Octan butylu 10 147 - 153
21
9 X
X
 
XX
LUBA-print SEB 0820 ET

Biopolimer/
Polietylen

Etanol 40 110 - 118 20 5 X XX XX X
LUBA-print SXF 9510 BG
Mieszanina
funkcjonalna
Butylglikol 50 104 - 114 18 6 X X X  
LUBA-print T-152/
35%-D30
Mieszanina
funkcjonalna
Węglowodory 35 98 - 106 - - X   XX  
LUBA-print T-152/D30 Mieszanina
funkcjonalna
Węglowodory 20 98 - 116 - - X   XX