Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Dyspersje na bazie rozpuszczalnika cz.1
Produkt
Typ wosku      Rozpuszczalnik

Substancja

aktywna %

Punkt topnienia

°C

 D98 

μm

 D50 

μm

Odporność na

zarysowania

Odporność na

ścieranie

Poślizg  Mat 
LUBA-print   103/A-neu
Stearynian cynku
Octan butylu
24
121 - 127
10
4

X

XX
LUBA-print 121/C
Węglowodory
Octan etylu
10
71 - 82
20
6

 
XX  
LUBA-print 121/F (ND)             
Węglowodory
Nafta solwentowa/
Octan metoksypropylu
10
71 - 82
18
7

 
XX  
LUBA-print 161/T
Amid
Etanol 40
86 - 92
-
-

 
XX
 
LUBA-print 246/D3
Kopolimer EVA
Octan butylu/
Izobutanol

11
93 - 103
-
-
X

X
 
LUBA-print 246/D8
Kopolimer EVA
Ksylen/Izobutanol/
Octan butylu

10
93 - 103
-
-
 
 X
LUBA-print 276/A (ND)
Polietylen/PTFE
Nafta solwentowa
12
109 - 115
8
2
XX
XX
X
 
LUBA-print 301/C
Polietylen Etanol
30
103 - 114
18 7
XX
X

XX
LUBA-print 301/K-2
Polietylen
Octan butylu
40
103 - 114
20
7
XX X
X
XX
LUBA-print 346/F Kopolimer EVA
Węglowodory/Octan butylu/Izobutanol
15 88 - 98 - - X   X  
LUBA-print 351/G Mieszanina
funkcjonalna
Nafta solwentowa/
Izobutanol
18 87 - 93
5 3 XX
X XX  
LUBA-print 351/M
Carnauba Butylglikol
18 87 - 93
6
3 XX
X
XX

LUBA-print 352 Mieszanina
funkcjonalna
Butylglikol 20 71 - 82 7 3 XX   XX  
LUBA-print 420 Mieszanina
funkcjonalna
Butylglikol/Woda 30 117 - 127 12 4 XX XX XX  
Produkt
Typ wosku Rozpuszczalnik

Substancja

aktywna %

Punkt topnienia

°C

D98 

μm

D50 

μm

Odporność na

zarysowania

Odporność na

ścieranie

Poślizg Mat
LUBA-print 436 (ND)
Syntetyk
Nafta solwentowa/
1-metoksy-2-propanol/
Octan butyloglikolu
15
101 - 107
6
3
XX
X
X
 
LUBA-print 447/A (ND)
Polietylen/
Carnauba
Nafta solwentowa/
Octan butylu
10 87 - 93
5
2
XX
X
X
 
LUBA-print 459/H-2
Parafiny
Izoparafiny/Woda
28 100 - 108
 
 
LUBA-print 459/Z
Parafiny
Izoparafiny/Woda
33 - - -
 
 
LUBA-print 501/M
Polietylen
Butylglikol
10 98 - 108
6
2
XX
X
X
 
LUBA-print 501/S (ND)
Polietylen

Nafta solwentowa
10
109 - 115
6
2
XX X
X
 
LUBA-print 501/S-100
Polietylen
Nafta solwentowa
10
109 - 115
6 3
XX

X

LUBA-print 501/XB
Polietylen
Ksylen/Octan butylu
10
109 - 115
9
3
XX
  X
 
LUBA-print 502
Polietylen/PTFE
Butylglikol
20
100 - 110
13
 4 XX
XX
X

LUBA-print 582/E
Mieszanina
funkcjonalna
Octan butylu
12 109 - 117
- - X  
XX
X
LUBA-print 644/D
Naturalny
Węglowodory
20 40 - 48
-
-

 
X
LUBA-print 650/C Mieszanina
funkcjonalna
Węglowodory 8 100 - 108 - -     X