Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Woski polipropylenowe


<table style="width: 795px; height: 596px; background-color: #ffffff;" border="0" rules="all">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;" colspan="7"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">ZASTOSOWANIA</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">PRODUKTY</span></strong></span></td>
<td><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">MASTERBACZE</span></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_pvc.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">PLASTIK PVC</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_klej&oacute;w_topliwych.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">HOT MELTS</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_gum.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">GUMA</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_kabli.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">KABLE</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/emulsje_od_deurex.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">EMULSJE</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_mikro_deurex.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">WOSKI MIKRO</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_06.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 06</span></a></td>
<td><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_08.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 08</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span> <br /></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_09k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 09</span></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_10k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 10</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_11k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 11</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_12.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 12</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_13.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 13</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_18.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 18</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_25.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 25</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_40.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 40</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_42.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 42</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_45.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 45</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_ev_03.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EV 03</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_v_2.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX V2</span></a><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_v_2.pdf"><br /></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X - wpływ doskonały<br /></span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X - wpływ pozytywny<br /></span></span></p>
  ZASTOSOWANIA
PRODUKTY MASTERBACZE PLASTIK PVC HOT MELTS GUMA KABLE EMULSJE WOSKI MIKRO
DEUREX P 36  XX  XX     X

 
  XX
DEUREX P 37  XX         X            X 
DEUREX P 38      
 
      XX

XX - wpływ doskonały

X - wpływ pozytywny

Prześlij do nas zapytanie, chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem.

<table style="width: 795px; height: 596px; background-color: #ffffff;" border="0" rules="all">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;" colspan="7"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">ZASTOSOWANIA</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">PRODUKTY</span></strong></span></td>
<td><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">MASTERBACZE</span></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_pvc.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">PLASTIK PVC</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_klej&oacute;w_topliwych.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">HOT MELTS</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_gum.pdf"><span style="font-size: medium; font-family: comic sans ms,sans-serif;">GUMA</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_deurex_do_kabli.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">KABLE</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/emulsje_od_deurex.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">EMULSJE</span></a></td>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/woski_mikro_deurex.pdf"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">WOSKI MIKRO</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_06.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 06</span></a></td>
<td><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_08.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 08</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span> <br /></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_09k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 09</span></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_10k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 10</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_11k.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 11</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_12.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 12</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_13.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 13</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_18.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 18</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_e_25.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX E 25</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_40.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 40</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_42.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 42</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_eo_45.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EO 45</span></a></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_ev_03.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX EV 03</span></a><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_v_2.pdf" target="_blank"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">DEUREX V2</span></a><a href="http://www.dthc.eu/uploads/files/deurex_v_2.pdf"><br /></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X</span></span></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X - wpływ doskonały<br /></span></span></p>
<p><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium;">X - wpływ pozytywny<br /></span></span></p>