Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Syntetyczny olej parafinowy

Polidecen Pionier 0030 SYN FG jest produktem uwodornienia polidecenów, które są syntetycznymi węglowodorami, składającymi się w prawie 100 % z izoparafin.

W przeciwieństwie do oleju parafinowego (paraffinum liquidum) uzyskiwanego przez destylację i rafinację ropy naftowej, jest syntezowany z etylenu przez polimeryzację do a-decenu a dalej do polidecenu i ostatecznie uwodorniony. Stanowi wysokiej czystości produkt o zdefiniowanym składzie chemicznym niewymagający rafinacji.

 

Oznaczenie Wartość typowa
Lepkość w 200C [mm2/s] 60-85
Lepkość w 400C [mm2/s] 29-34
Lepkość w 1000C [mm2/s] 5,5-6,2
Gęstość w 20 0C [kg/m3] 807-832
Współ.zał.światła w 200C 1,455-1,463
Punkt zmętnienia [0C] <-40
Temp. zapłonu [0C] >200
Kolor Saybolta >+30

Czystość odpowiada wymaganiom Farmakopei Europejskiej

Zastosowanie

Polidecen Pionier 0030 SYN FG jest stosowany, w miejsce oleju parafinowego, do wytwarzania kosmetyków, zarówno białych, jak i dzięki korzystnej charakterystyce lepkościowej do kolorowych oraz do leków. Nie zaobserwowano jego toksyczności, charakterystycznej dla niskolepkich olejów parafinowych, nie podrażnia skóry ani oczu, nie wywołuje uczuleń i nie jest toksyczny ekologicznie.

Postać handlowa

Produkt ciekły dostarczany w pojemnikach 25-850 kg lub w cysternach.