Zapytanie do oferty chemicznej
Dane kontaktowe:
Dom Techniczno-Handlowy
"Cieślar" Sp. z o.o.

ul. Arkońska 4/2
44-100 Gliwice
Tel.
(032) 231-48-69
238-27-65
Fax.
(032) 231-81-87
E-mail:
Cerezyny i mikrowoski w różnych dziedzinach zastosowania

Cerezyny, mikrowoski oraz inne podobnego typu woski, zawierające mniejsze ilości węglowodorów izoparafinowych, są produktami o podobnym sposobie wytwarzania jak ich odmiany dla celów kosmetycznych, lecz o różnym stopniu czystości. Niektóre z nich mogą być stosowane do wytwarzania kosmetyków i środków spożywczych. Podlegają nie tak głębokiej rafinacji, a poszczególne gatunki wykazują szersze przedziały wartości ich właściwości.

Cerezyny, mikrowoski oraz woski podobne, znajdują liczne zastosowanie m.in. do wytwarzania środków czyszczących, pielęgnacji i konserwacji: podłóg, wyrobów skórzanych, mebli, samochodów, do wytwarzania świec i zniczy; do hydrofobizacji papieru i papy; przy produkcji różnego rodzaju kalek powszechnego użytku: technicznych i drukarskich, jako środki izolacyjne: w elektrotechnice i przeciwwilgociowe; do modyfikacji smarów technicznych oraz jako smary w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jako plastyfikatory: wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, jako składniki apretur w włókiennictwie oraz do hydrofobizacji tkanin.
Woski topiące się w wyższych temperaturach topnienia stosowane są jako dodatki korygujące temperaturę kroplenia kompozycji, zwykle  w kierunku jej podwyższenia, szczególnie w mieszaninie z woskami węglowodorowymi o niższych temperaturach topnienia. Wpływają one również na przebieg krystalizacji zestalających się, lub wytrącających się z roztworów, mieszanin węglowodorów.


Nazwa Barwa Temp. kroplenia
[0C]
Temp. zestalenia
[0C]
Penetracja w 250C
[mm/10]

Lepkość w 1000C
[mPas]

Paracerin S80 kość słoniowa 61-67
57-64
68-88
4,6-6,0
Paracerin S35 jasnożółta
78-84
65-74
28-38
6-10
Paracerin S30 ---
75-83
64-70
25-35
11-16
Paracerin W64
biaława
64-68
62-66
15-20
5-7
Paracerin W72 biaława 71-77
67-73
14-20
5-8
Paracerin W74 ---
78-85
70-78
14-20
8-13